Avokatska kancelarija Jeličić

Zakon je živa stvar, otvorena za kreativnu interpretaciju

Upoznajte naš tim

Danas kancelarija broji trinaest advokata, pet pripravnika i dva konsultanta uz veliki broj saradnika, koji zajedno čine tim sa bogatim iskustvom u građanskom pravu.

Saznajte više…

Oblasti rada

Pretežna oblast delovanja AKJ je usmerena na zastupanje i pravno savetovanje privrednih društava, i to zastupanje u svim postupcima pred nadležnim organima Republike Srbije.

Saznajte više…

Humanitarni rad

Pored pružanja advokatskih usluga, AKJ se bavi aktivnostima na polju društvene odgovornosti i humanitarnog rada, u sklopu kojih su i pro bono zastupanje štićenica Sigurne kuće Beograd.

Saznajte više…

šta je naš cilj?

Naš cilj je zastupanje stranaka u njihovom najboljem interesu, svim raspoloživim sredstvima na osnovu važećih propisa, a u smeru uspešnog ishoda i ostvarivanja željenih efekata.

Saznajte više…